Platforma na podporu duševnej pohody

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kontatkná osoba: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.

Poradenské centrum: mtvrdik@ukf.sk

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.