Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Kick-off meeting: Buddy systém

Projekt študentskej rovesníckej duševnej podpory

Online cez Teams

22.6.2023

10:00 – 11:00

Program


Čo je to Buddy systém?

Predstavenie metodiky

Diskusia a prihlásenie sa do projektu

Wrong shortcode initialized

Organizátior

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), oficiálne pôsobiaci na Ministerstve zdravotníctva MZ SR ako Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve. Poslaním beet je prinášať do slovenského zdravotníctva overené princípy a riešenia vychádzajúce z poznatkov behaviorálnej vedy. Veríme, že využívaním prístupov zohľadňujúcich všetky aspekty ľudského správania dokážeme skvalitniť slovenské zdravotníctvo. Našim hlavným cieľom je tak sprístupniť najnovšie medicínske poznatky pre všetkých.

Čo vám prinesie participácia na projekte?

Byť súčasťou inovácii v oblasti duševného zdravia
Vyškolenie zamestnancov
Benefit pre študenstvo

Prihláste sa na kick-off