Platforma na podporu duševnej pohody

Ekonomická univerzita v Bratislave

Kontatkná osoba: Ing. Mgr. Olha Brynko

Ing. Magdaléna Freňáková, PhD. – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Poradenské centrum: olha.brynko@euba.sk

magdalena.frenakova@euba.sk (Fakulta v Košiciach)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.